Laksefiske i Orkla

Fiske i Bruhølen
  

Fiske Kanalhølen
  

Fiske Vella - Rikstad
INFO OM ORKLA LAKSEBØRS FISKE OG OVERNATTING GJENUTSETTING NYHETER
Fiske og
overnatting

  fiskeguide
  hotell/ pensjonat
  camping
  spisesteder
  fiskeutstyr
  fiskevald
  museum
 Oversikt over hva som er blitt tatt ved
Vella - Rikstad i 2016


I alt er det blitt tatt 132 fisk her.

Dato Høl Type Vekt Fisker Redskap Bilde Gjenutsatt
06/06/2016 Laks 10 Anders Eklöv flue - Ja
07/06/2016 Laks 13 Enrique Marquina flue - Ja
08/06/2016 Laks 5,8 Jan Ström flue -
08/06/2016 Laks 6,8 Anders Eklöv flue -
08/06/2016 Laks 7,5 Enrique Marquina flue -
09/06/2016 Vellabrekket Laks 10 Jan Strøm flue - Ja
09/06/2016 Vella Laks 5 Jan Strøm flue - Ja
09/06/2016 Vella Laks 7,5 Enrique Marquina flue - Ja
09/06/2016 Vella Laks 5,2 Enrique Marquina flue -
09/06/2016 Vella Laks 11,2 Anders Eklöv flue -
09/06/2016 Vella Laks 8 Jan Strøm flue - Ja
10/06/2016 Vella Laks 6 Jan Johansson flue - Ja
13/06/2016 Vella Laks 9,1 Peppe Larsson flue -
14/06/2016 Vella Laks 10,5 Jan Johansson flue - Ja
14/06/2016 Vella Laks 7,5 Peppe Larsson flue - Ja
15/06/2016 Vella Laks 6,8 S.O. Fransson flue -
16/06/2016 Øvre Vella Laks 5,5 S.O. Fransson flue - Ja
16/06/2016 Vella Laks 8 Jan Johansson flue - Ja
17/06/2016 Vella Laks 5,9 Bo Bergstrand flue -
18/06/2016 Øvre Vella Laks 5 Bo Bergstrand flue - Ja
18/06/2016 Øvre Vella Laks 7,5 Karl Nideborn flue - Ja
18/06/2016 Øvre Vella Laks 9 Bo Bergstrand flue - Ja
18/06/2016 Øvre Vella Laks 6,5 Clintan flue - Ja
18/06/2016 Vella Laks 5,8 Thomas Arnebrant flue -
19/06/2016 Saghølen Laks 10 Bo Bergstrand flue - Ja
19/06/2016 Saghølen Laks 9 Thomas Arnebrant flue - Ja
19/06/2016 Vella Laks 7,5 Thomas Arnebrant flue - Ja
20/06/2016 Øvre Vella Laks 7 Karl Nideborn flue - Ja
20/06/2016 Vella Laks 7,5 Bo Bergstrand flue - Ja
21/06/2016 Saghølen Laks 9,5 Bo Bergstrand flue - Ja
21/06/2016 Vella Laks 6,7 Karl Nideborn flue - Ja
21/06/2016 Vella Laks 8,5 Bo Bergstrand flue - Ja
21/06/2016 Vella Laks 7,5 Thomas Arnebrant flue - Ja
21/06/2016 Saghølen Laks 8,5 Thomas Arnebrant flue - Ja
22/06/2016 Laks 4,2 Karl Nideborn flue -
23/06/2016 Laks 8 Thomas Arnebrandt flue -
24/06/2016 Laks 5,1 Michael Karlsson flue -
24/06/2016 Laks 8 Thomas Arnebrandt flue - Ja
24/06/2016 Laks 5,4 Bo Bergstrand flue -
25/06/2016 Laks 6,2 Michael Westerlius flue - Ja
25/06/2016 Laks 9,7 Michael Westerlius flue - Ja
25/06/2016 Laks 7,5 Denni Larsson flue - Ja
25/06/2016 Laks 5,3 Christer Seth flue - Ja
25/06/2016 Laks 6 Denni Larsson flue - Ja
26/06/2016 Laks 4 Christer Seth flue - Ja
26/06/2016 Laks 6,7 Michael Karlsson flue - Ja
27/06/2016 Laks 5 Denni Larsson flue -
27/06/2016 Laks 4,9 Roland Back flue -
27/06/2016 Laks 14 Michael Westerlius flue - Ja
28/06/2016 Laks 8,5 Ronald Back flue - Ja
28/06/2016 Laks 10,2 Christer Seth flue -
29/06/2016 Laks 4,5 Inge Andersson flue - Ja
29/06/2016 Laks 8 Denni Larsson flue -
29/06/2016 Laks 10 Leif Boberg flue - Ja
29/06/2016 Laks 8 Anders Hellstrøm flue - Ja
29/06/2016 Laks 5 Michael Karlsson flue - Ja
30/06/2016 Laks 8,7 Magnus Einarsson flue -
30/06/2016 Laks 6 Denni Larsson flue - Ja
30/06/2016 Laks 10 Christer Seth flue - Ja
30/06/2016 Laks 11 Christer Seth flue -
30/06/2016 Laks 6 Leif Boberg flue - Ja
30/06/2016 Laks 10,5 Rolan Back flue - Ja
30/06/2016 Laks 5 Leif Boberg flue - Ja
01/07/2016 Laks 6,3 Pål Amrud flue -
01/07/2016 Laks 9,7 Michael Karlsson flue -
01/07/2016 Laks 5,2 Ulf Hansen flue -
01/07/2016 Laks 7 Michael Wstelius flue - Ja
02/07/2016 Laks 6,4 Trond Petersen sluk - Ja
02/07/2016 Laks 5,3 Fredrik Huth flue -
02/07/2016 Laks 8,7 Toralf Huth flue - Ja
02/07/2016 Laks 6,5 Pål Amrud flue -
05/07/2016 Laks 7,4 Sten Johnsen mark -
06/07/2016 Laks 6,4 Sten Johnsen mark -
08/07/2016 Laks 1 Terje Østdal mark - Ja
10/07/2016 Laks 6,2 Christina Falkenberg sluk -
11/07/2016 Laks 6,7 Ketil Sivertsvik - Ja
12/07/2016 Laks 6,8 Ola Tarjei Kroken flue - Ja
12/07/2016 Laks 5 Jon Ivar Kroken flue - Ja
12/07/2016 Laks 1,5 Sigbjørn Heggdal flue - Ja
13/07/2016 Laks 5 Ola Tarjei Kroken flue - Ja
13/07/2016 Laks 7 Ola Tarjei Kroken flue - Ja
14/07/2016 Laks 9 Sigbjøn Heggedal flue - Ja
14/07/2016 Laks 5 Stian Myklebust flue -
15/07/2016 Laks 6,3 Kent Møller flue -
15/07/2016 Laks 8 Jon Ivar Kroken flue - Ja
16/07/2016 Laks 5 Anders Oden flue - Ja
16/07/2016 Laks 9 Kent Møller flue - Ja
17/07/2016 Laks 1,2 Kent Møller flue - Ja
19/07/2016 Laks 6,4 Kent Møller flue - Ja
20/07/2016 Laks 1,2 Kent Møller flue - Ja
21/07/2016 Laks 6 Kent Møller flue - Ja
23/07/2016 Laks 1 Kristan Brant flue - Ja
23/07/2016 Laks 7,8 Kristan Brant flue -
24/07/2016 Laks 1,5 Dennis Hansson flue - Ja
27/07/2016 Laks 2,5 Dennis Hansson flue - Ja
30/07/2016 Laks 8 Bo Bergstrand flue - Ja
30/07/2016 Laks 1 Mattias Lindh flue - Ja
30/07/2016 Laks 8 Jesper Johansson flue - Ja
31/07/2016 Laks 1,5 Bo Bergstrand flue - Ja
31/07/2016 Laks 5 Mattias Lindh flue - Ja
31/07/2016 Laks 7 Thomas Arnebrant flue - Ja
31/07/2016 Laks 8 Bo Bergstrand flue - Ja
02/08/2016 Laks 9,5 Bo Bergstrand flue - Ja
02/08/2016 Laks 7 Bo Bergstrand flue - Ja
02/08/2016 Laks 1,5 Thomas Arnebrant flue - Ja
02/08/2016 Laks 11 Thomas Arnebrant flue - Ja
02/08/2016 Laks 5,8 Clintan flue -
03/08/2016 Laks 7 Bo Bergstrand flue - Ja
03/08/2016 Sjøørret 2 Thomas Arnebrant flue - Ja
04/08/2016 Laks 1,7 Bo Bergstrand flue -
04/08/2016 Laks 9 Clintan flue - Ja
08/08/2016 Laks 2,3 Jørgen Åslund flue - Ja
11/08/2016 Laks 9,1 Jørgen Åslund flue - Ja
12/08/2016 Laks 5 Michael Karlsson - Ja
12/08/2016 Laks 3,6 Jørgen Åslund flue - Ja
12/08/2016 Laks 4 Jørgen Åslund flue - Ja
13/08/2016 Laks 7,8 Michael Westelius flue -
15/08/2016 Laks 7 Janus Lysdal flue - Ja
16/08/2016 Laks 3,5 Michael Westelius flue - Ja
18/08/2016 Laks 7,5 Mats Andersson flue - Ja
20/08/2016 Laks 8,5 Jim Larsson flue -
20/08/2016 Laks 1,4 Enar Hemmings flue -
22/08/2016 Laks 1 Ulf Hemmings flue - Ja
23/08/2016 Laks 1,6 Ebbe Svensson flue - Ja
24/08/2016 Laks 6 Ove Bergstrøm flue - Ja
24/08/2016 Laks 5,5 Thomas Lindqvist flue - Ja
27/08/2016 Laks 1 Kent Jonsson flue - Ja
28/08/2016 Laks 2,5 Per Haggqvist flue - Ja
28/08/2016 Laks 5 Per Haggqvist flue - Ja
29/08/2016 Laks 7,3 Per Haggqvist flue -
29/08/2016 Laks 6 Per Haggqvist flue - Ja
31/08/2016 Laks 6,3 Kent Jonnson flue - Ja

www.orklaguide.com
   
RK