Laksefiske i Orkla

Fiske i Bruhølen
  

Fiske Kanalhølen
  

Fiske Vella - Rikstad
INFO OM ORKLA LAKSEBØRS FISKE OG OVERNATTING GJENUTSETTING NYHETER
Fiske og
overnatting

  fiskeguide
  hotell/ pensjonat
  camping
  spisesteder
  fiskeutstyr
  fiskevald
  museum
 Oversikt over hva som er blitt tatt ved
Vella - Rikstad i 2015


I alt er det blitt tatt 97 fisk her.

Dato Høl Type Vekt Fisker Redskap Bilde Gjenutsatt
01/06/2015 Laks 11 James Chalmers flue bilde Ja
07/06/2015 Unnteigen Laks 8 Peppe Larsson flue -
07/06/2015 Vella Laks 8,5 S-O Fransson flue -
16/06/2015 Vella Laks 6,5 Karl Nideborn flue -
16/06/2015 Saghølen Laks 8,2 Thomas Arnebrant flue -
17/06/2015 Saghølen Laks 10 Thomas Arnebrant flue - Ja
19/06/2015 Bestefarhølen Laks 10 Denni Larsson flue -
21/06/2015 Bestefarhølen Laks 9,3 Bo Mattsson flue -
21/06/2015 Saghølen Laks 4,8 Leif Boberg flue -
23/06/2015 Brekket Laks 10 Lars Matsson flue -
24/06/2015 Vella Laks 8,5 Denni Larsson flue - Ja
24/06/2015 Bestefarhølen Laks 6 Magnus Einarsson flue -
25/06/2015 Brekket Laks 6,5 Leif Boberg flue - Ja
26/06/2015 Bessfar Laks 7,9 Anders Hellstrøm flue - Ja
26/06/2015 Laks 8 Pål Ammerud flue bilde Ja
27/06/2015 Laks 9,5 Toralf Huth -
28/06/2015 Laks 6,8 Fredrik Huth -
30/06/2015 Vella Laks 4,8 Trond Pettersen sluk -
01/07/2015 Laks 4,5 Sten Johnsen -
01/07/2015 Laks 4,3 Asle Bøe -
02/07/2015 Laks 5,5 Simen Seielstad sluk -
03/07/2015 Laks 7 Sten Johnsen - Ja
03/07/2015 Vella Laks 9,4 Simen Seielstad sluk -
05/07/2015 Saghølen Laks 7,1 Jon Ivar Kroken - Ja
05/07/2015 Bessfarhølen Laks 7 Sigbjørn Heggdal flue - Ja
06/07/2015 Brekket Laks 8 Ola Tarjei Kroken flue - Ja
09/07/2015 Vella Laks 8,2 Ola Tarjei Kroken flue - Ja
09/07/2015 Unnteigen Laks 6,3 Jon Ivar Kroken flue -
11/07/2015 Vella Laks 4,3 Krister Persson flue -
12/07/2015 Vella Laks 5,3 Anders Oden flue -
12/07/2015 Saghølen Laks 5,6 Fredrik Nilsson flue -
13/07/2015 Bestefarhølen Laks 6,1 Mickael Widen flue - Ja
14/07/2015 Brekket Laks 3,3 Fredrik Nilsson flue -
15/07/2015 Bestefarhølen Laks 5 Roger Persson flue - Ja
15/07/2015 Unnteigen Laks 5 Kent Møller flue - Ja
18/07/2015 Unnteigen Laks 5,5 Kristian Brandt flue - Ja
19/07/2015 Brekket Laks 5,5 Kristian Brandt flue - Ja
19/07/2015 Vella Laks 4,7 Rolf Øberg flue -
21/07/2015 Brekket Laks 5 Tord Pettersson flue -
22/07/2015 Snøranden Laks 10 Tord Pettersson flue - Ja
23/07/2015 Vella Laks 6,8 Svanthe Harstrøm flue -
24/07/2015 Unnteigen Laks 7 Bo Bergstrand flue - Ja
24/07/2015 Bestefar Laks 7 Clintan flue - Ja
25/07/2015 Unnteigen Laks 2,9 Thomas Arnebrandt flue -
25/07/2015 Vella Laks 6 Mattias Lindh flue - Ja
25/07/2015 Unnteigen Laks 0,8 Isak Ringer flue - Ja
26/07/2015 Unnteigen Laks 4,5 Thomas Arnebrandt flue - Ja
26/07/2015 Unnteigen Laks 5 Thomas Arnebrandt flue - Ja
26/07/2015 Snørandhølen Laks 6 Mattias Lindh flue - Ja
26/07/2015 Unnteigen Laks 2 Mattias Lindh flue - Ja
27/07/2015 Brekket Laks 7 Bo Bergstrand flue - Ja
28/07/2015 Vella Laks 7 Isak Ringer flue - Ja
28/07/2015 Unnteigen Laks 2,3 Mattias Lindh flue - Ja
28/07/2015 Unnteigen Laks 2 Thomas Arnebrandt flue - Ja
28/07/2015 Snørandhølen Laks 7 Mattias Lindh flue - Ja
29/07/2015 Bestefar Laks 6,5 Mattias Lindh flue - Ja
29/07/2015 Unnteigen Laks 2 Thomas Arnebrandt flue - Ja
29/07/2015 Unnteigen Laks 4 Thomas Arnebrandt flue - Ja
30/07/2015 Vella Laks 7 Thomas Arnebrandt flue - Ja
30/07/2015 Vella Laks 5 Bo Bergstrand flue -
30/07/2015 Saghølen Laks 9,9 Isak Ringner flue -
30/07/2015 Bestefar Laks 7 Bo Bergstrand flue - Ja
30/07/2015 Unnteigen Laks 2,6 Mattias Lindh flue - Ja
30/07/2015 Brekket Laks 7 Clintan flue - Ja
31/07/2015 Unnteigen Laks 1 Christer Seth flue - Ja
03/08/2015 Unnteigen Laks 5 Denni Larsson flue - Ja
03/08/2015 Unnteigen Laks 6 Christer Seth flue - Ja
03/08/2015 Bestefarhølen Sjøørret 1 Christer Seth flue - Ja
03/08/2015 Snøranden Laks 1,1 O. Andersson flue - Ja
04/08/2015 Vella Laks 4 Denni Larsson flue - Ja
04/08/2015 Vella Laks 6 Denni Larsson flue -
05/08/2015 Brekket Sjøørret 1 A. Homman flue - Ja
06/08/2015 Brekket Laks 1 A. Homman flue - Ja
08/08/2015 Unnteigen Laks 2,5 A. Asplund flue - Ja
09/08/2015 Vella Laks 4 Janus Lysdal flue -
10/08/2015 Vella Laks 5 Michael Karlsson flue -
12/08/2015 Vella Laks 6 Mats Andersson flue - Ja
13/08/2015 Vella Laks 2 A. Asplund flue - Ja
15/08/2015 Bestefarhølen Laks 5 Ove Bergstrøm flue -
16/08/2015 Bestefarhølen Laks 6,1 Jim Larsson flue -
16/08/2015 Brekket Laks 9 Ove Bergstrøm flue - Ja
16/08/2015 Unnteigen Laks 1,5 Fredrik Larsson flue - Ja
17/08/2015 Bestefarhølen Laks 1,8 Fredrik Larsson flue - Ja
18/08/2015 Bestefarhølen Laks 3,5 T. Lindqvist flue - Ja
18/08/2015 Unnteigen Laks 7 Ove Bergstrøm flue - Ja
19/08/2015 Vella Laks 1,5 Jim Larsson flue - Ja
20/08/2015 Saghølen Laks 9,5 Jim Larsson flue - Ja
22/08/2015 Saghølen Laks 8 Kent Jonsson flue - Ja
22/08/2015 Saghølen Laks 3 Kent Jonsson flue - Ja
22/08/2015 Snøranden Laks 6,6 Anders Lyche flue - Ja
22/08/2015 Bestefarhølen Laks 6 Mikael Bjørk flue - Ja
24/08/2015 Vella Laks 2,5 Per Heggquist flue - Ja
24/08/2015 Brekket Laks 12,7 Per Heggquist flue - Ja
24/08/2015 Snøranden Laks 3 Kent Jonsson flue - Ja
24/08/2015 Bestefarhølen Laks 2,5 Kent Jonsson flue - Ja
26/08/2015 Bestefarhølen Laks 2 Anders Lyche flue - Ja
26/08/2015 Bestefarhølen Laks 6,5 Per Heggquist flue - Ja

www.orklaguide.com
   
RK